اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

سه‌شنبه
سه‌شنبه 04 تیر 1398
24 فروردین 1398 24 فروردین 1398
10:13 10:13

بیمه بیکاری چیست؟

متاسفانه بسیاری از افراد با بیمه بیکاری آشنایی چندانی ندارند و در صورت از دست دادن شغل خود نیز هرگز به دنبال آن نمی روند.

گفتنی است در شرایط موجود که بسیاری از کارگاههای تولیدی و یا شرکت ها دست به تعدیل نیرو می زنند بسیاری از افراد  شغل خود را از دست می دهند که این خود می تواند برای آنها و خانواده شان بسیار سخت و یا دردناک باشد، چرا که برای تامین هزینه های جاری زندگی با مشکل مواجه می شوند.

به طور کلی باید در نظر داشت که بیکاری از طریق ترک کار یا استعفا مشمول بیمه بیکاری نخواهد شد.

آنچه مسلم است بیمه بیکاری می تواند در طول مدتی  که کار خود را از دست داده اید، کمک خرج اندکی برای گذران زندگی باشد.

لازم به ذکر است چانچه  بیمه شده، بیکار موقت شناخته شود و یا به دلایلی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی بیکار شود، می تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند.

از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که کارگران فصلی که در پایان فصل کار اخراج می شوند نیز مشمول بیمه بیکاری خواهند شد.

آنچه مسلم است مبلغ بیمه بیکاری از روز اول شروع بیکاری به فرد بیکار پرداخت می شود.

شرایط بیمه شدگان بیکار برای دریافت بیمه بیکاری

همان گونه که می دانیم برای دریافت بیمه بیکاری فرد باید از یک سری شرایط لازم برخوردار باشد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 • بیکاری به صورت غیرارادی باشد.

 • بازنشسته یا مستمری بگیر نباشد.

 • حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار‌شدن داشته باشد.

جالب است بدانیم که افراد بیکار که به دلیل حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی شغل خود را از دست داده باشند دیگر نیازی به داشتن حداقل سابقه پرداخت بیمه ندارند و بیمه بیکاری را دریافت خواهند کرد.

مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری

پر واضح است که مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری رابطه مستقیمی با سابقه پرداخت حق بیمه دارد همچنین این مدت برای مجردان از ۳۶ ماه و برای افراد متاهل از ۵۰ ماه بیشتر نخواهد شد.

لازم به ذکر است افراد مسن مشمول قانون بیکاری که در زمان بیکارشدن ۵۵‌ سال یا بالاتر دارند و سابقه پرداخت ۱۰‌سال حق بیمه دارند، می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند.

میزان بیمه بیکاری

باید در نظر داشت که میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵‌ درصد متوسط حقوق و دستمزد فرد بیمه شده می باشد.

بررسی نحوه محاسبه مبلغ پرداختی بیمه بیکاری

بدیهی است برای نحوه محاسبه مبلغ پرداختی بیمه بیکاری تعداد افراد تحت تکفل فرد بیمه شده بسیار تاثیر گذار می باشد هر چند دریافتی بیمه شده نباید حداقل دستمزد همان ‌سال که توسط شورای عالی کار تعیین می شود،باشد.

بررسی شرایط قطع شدن مقرری بیمه بیکاری

 • اشتغال به کار دوباره بیمه شده

 • خودداری کردن فرد از قبول شغل مشابه

 • دریافت حقوق بازنشستگی

 • دریافت حقوق از کارافتادگی

 • پایان یافتن دوره بیمه بیکاری

 • از دنیا رفتن فرد بیمه شده

 • عدم حضور بیمه شده در دوره های کارآموزی

مدارک لازم برای دریافت بیمه بیکاری

همان گونه که می دانیم برای دریافت بیمه بیکاری باید یک سری مدارک و مستندات لازم را ارائه داد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 • ارائه اصل و تصویر یک سال آخر قرارداد کار

 • ارائه اصل و تصویر رأی صادرشده بیکاری

 • ارائه 4 قطعه عکس

 • ارائه اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا مدرک فنی

 • ارائه اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی

 • ارائه اصل و تصویر گواهی کار از شرکت

 • ارائه اصل و تصویر کارت پایان خدمت (فقط برای آقایان)

 • ارائه تصویر صفحه اول دفترچه بیمه

در پایان باید خاطر نشان کرد که برای دریافت بیمه بیکاری باید در اولین فرصت ممکن آن را به مراجع ذی ربط گزارش داد و همچنین آمادگی خود را برای اشتغال به کار مشابه نیز اعلام کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news