اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 27 مهر 1398
26 فروردین 1398 26 فروردین 1398
11:15 11:15

اعلام شرایط تعیین نماینده نامزدهای انتخاباتی مجلس در شعب اخذ رأی

  شروط تعیین نماینده نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی اعلام شد.

با تصویب مجلس؛

شرایط تعیین نماینده نامزدهای انتخاباتی مجلس در شعب اخذ رأی مشخص شد

به گزارش سلام نو، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات با ماده ۲۵ موافقت کردند.

از مجموع  ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن، نمایندگان با  ۱۳۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با ماده مذکور موافقت کردند.

بر این اساس هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه‌های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده.

ب - حوزه‌های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نماینده.

ج - حوزه‌های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده

د - حوزه‌های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یک نماینده

هـ - حوزه‌های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نماینده

و - حوزه‌های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یک نماینده.

همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه، به همان تعداد از صندوق‌ها یک نماینده وجود دارد و حوزه انتخابیه تهران به ازای هر سی صندوق دارای یک نماینده است.

این نمایندگان می‌توانند در محل شعب أخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب أخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیأت‌های اجرائی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتبا اعلام می‌نمایند.

حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان أخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی از هر طریق ممنوع است و جرم محسوب می‌شود و متخلف به مجازات مقرر در تبصره (۴) این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۱- نمایندگان نامزدها باید توسط نامزد یا مسوول ستاد اصلی تبلیغات هریک از نامزدها تا پنج روز قبل از روز أخذ رأی به فرماندار یا بخشدار مربوط معرفی شوند. فرمانداران یا بخشداران موظفند کارت هریک از نمایندگان مذکور را برای شعبه معرفی شده توسط نامزد یا مسوول ستاد اصلی تبلیغات وی تا دو روز قبل از روز أخذ رأی به مسوول ستاد اصلی تبلیغات نامزد مربوط تحویل دهند.

تبصره ۲- کارکنان (پرسنل شاغل نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.

تبصره ۳- نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض یا مشاهده تخلف، مراتب را شخصا یا توسط نامزد، کتبا به هیأتهای اجرائی و نظارت یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از پلمب صندوق های اخذ رأی و شروع رأی گیری تا پایان أخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج أخذ رأی بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب أخذ رأی وحسب مورد اماکن تجمیع آرای انتخابات، ممنوع است .

تبصره ۴- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع أخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج در اختیار وی قرار می گیرد . توسط وزارت کشور، در صورت درخواست نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می گیرد.

تبصره ۵ - نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب أخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار و ناظر شعبه، ضمن مراجع صالح قانونی اعلام می شود . ضبط کارت متخلف، وی از شعبه أخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می شود.

تبصره ۱- حضور دیگر افراد به جز مسوولین (مسوولین و اعضای صندوقهای أخذ رأی، ناظران شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها) در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می گردد. مأمورین انتظامی و مسوولین صندوقهای أخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسوول جلوگیری به عمل آورند. متخلفان علاوه بر جزای نقدی درجه شش به هشت سال محرومیت از عضویت و مسوولیت در شعب أخذ رأی محکوم می شوند.

تبصره ۷- احزاب و گروههایی که مطابق این قانون فهرست انتخاباتی خود را ارائه نموده اند، می توانند به نمایندگی از نامزدهای عضو فهرست، اقدام به معرفی نماینده کنند. در این صورت نامزدهای عضو فهرست، حق معرفی نماینده مستقل ندارند./ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید

icon news