اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 05 اسفند 1398
27 فروردین 1398 27 فروردین 1398
17:40 17:40

رعد ناجا همچنان در پی سارقان و خلافکاران

در بیست و چهارمین مرحله طرح رعد ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

به گزارش سلام نو ، نیروی انتظامی اعلام کرده است تا ریشه کنی جرم و جنایت این طرح ادامه دارد.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - کشف مدارک جعلی

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • بازدید سردار حسین رحیمی از کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • کشفیات طرح رعد ۲۴ ناجا - ۳۰۹ مخفیگاه سارقان، مالخران و متخلفین کشف و در مجموع ۶۶۵ نفر از سارقان و مالخران در این مرحله دستگیر شدند.

 • سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران /ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید

icon news