اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

جمعه
جمعه 28 تیر 1398
02 اردیبهشت 1398 02 اردیبهشت 1398
10:00 10:00

شعبده باز حرفه‌ای عصر جدید

 سید مصطفی فراهانی به همراه گروه خود در حوزه شعبده بازی در برنامه عصر جدید شرکت کردند و اجرای بی‌نقص آنها باعث شد که داوران سکوت کنند و رای مثبت را دریافت کردند.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news