اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

چهارشنبه
چهارشنبه 26 تیر 1398
04 اردیبهشت 1398 04 اردیبهشت 1398
17:40 17:40

متن آهنگ Someone like you از اَدل با ترجمه فارسی

آهنگ Someone like youیکی از مطرح ترین آهنگ های اَدل، خواننده جوان انگلیسی است که با این آهنگ زیبا توانست به شهرت برسد و جوایز متعددی را در عرصه موسیقی کسب کند.

I heard that you’re settled down

شنیدم سر و سامان گرفتی

That you found a girl and you’re married now.

با دختری آشنا شدی و حالا دیگه با هم ازدواج کردین

I heard that your dreams came true

شنیدم رویاهات به حقیقت پیوستن

Guess she gave you things I didn’t give to you.

فکر کنم چیزایی رو بهت داده که من هیچوقت بهت ندادم

Old friend, why are you so shy?

دوست قدیمی، چرا انقدر خجالت میکشی؟

Ain’t  like you to hold back or hide from the light.

اصلا بهت نمیاد بخوای عقب بکشی یا مخفی شی

I hate to turn up out of the blue uninvited

متنفرم از اینکه سرزده جایی برم

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.

اما نمیتونستم دور وایستم، و حتی نمیتونستم احساساتم رو کنترل کنم

I had hoped you’d see my face and that you’d be reminded

امیدوارم چهره مو دیده باشی و این رو به یادت آورده باشه که...

That for me it isn’t over

هنوز برای من تموم نشده

Never mind, I’ll find someone like you

اشکالی نداره، یکی مثله تو رو پیدا می کنم

I wish nothing but the best for you too

من هیچ آرزویی ندارم فقط بهترینارو برات میخوام

Don’t forget me, I beg

منو از یاد نبر، خواهش می کنم،

I’ll  remember you said

یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,

گاهی عشق جاودانه میشه، در عوض گاهی هم صدمه می‌زنه

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,

گاهی عشق جاودانه میشه، در عوض گاهی هم صدمه می‌زنه

You know how the time flies

تو میدونی زمان چقدر سریع میگذره

Only yesterday was  the time of our lives

فقط دیروز زمان زندگی ما بود

We were born and raised

پا به این دنیا گذاشتیم و در یک غبار تابستانی بزرگ شدیم

In a summer haze

Bound by the surprise of our glory days

و عرق زیبایی و شکوه اون زندگی حیرت انگیز شده بودیم

I hate to turn up out of the blue uninvited

متنفرم از اینکه سرزده جایی برم

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.

اما نمیتونستم دور وایستم، حتی نمیتونستم احساساتم رو کنترل کنم

I had hoped you’d see my face and that you’d be reminded

امیدوارم چهرمو دیده باشی و این رو به یادت آورده باشه که...

That for me it isn’t over

برای من هنوز تموم نشده

Never mind, I’ll find someone like you

اشکالی نداره، یکی مثله تو رو پیدا می کنم

I wish nothing but the best for you too

من هیچ آرزویی ندارم فقط بهترینارو برات میخوام

Don’t forget me, I beg

منو از یاد نبر، خواهش می کنم،

I'll remember you said

یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,

گاهی عشق جاودانه میشه، در عوض گاهی هم صدمه می‌زنه

Nothing compares

هیچ چیز قابل قیاسی

No worries or cares

نگران کننده ای یا چیزی که بخوای مراقبش باشی دیگه نیست

Regrets and mistakes

اشتباهات و پشیمونی

They are memories made.

اینها ساخته ی ذهنن

Who would have known how bittersweet this would taste?

کی می دونست که ‌تلخ و شیرین چه مزه ای باشه؟

Never mind, I’ll find someone like you

اشکالی نداره، یکی مثله تو رو پیدا می کنم

I wish nothing but the best for you too

من هیچ آرزویی ندارم فقط بهترینارو برات میخوام

Don’t forget me, I beg

منو از یاد نبر، خواهش می کنم،

I'll remember you said

یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,

گاهی عشق جاودانه میشه، در عوض گاهی هم صدمه می‌زنه

Never mind, I’ll find someone like you

اشکالی نداره، یکی مثله تو رو پیدا می کنم

I wish nothing but the best for you too

من هیچ آرزویی ندارم فقط بهترینارو برات میخوام

Don’t forget me, I beg

منو از یاد نبر، خواهش می کنم،

I'll remember you said

یادمه که گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,

گاهی عشق جاودانه میشه، در عوض گاهی هم صدمه می‌زنه

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead,

گاهی عشق جاودانه میشه، در عوض گاهی هم صدمه می‌زنه

دیدگاه خود را بنویسید

icon news