اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

چهارشنبه
چهارشنبه 26 تیر 1398
04 اردیبهشت 1398 04 اردیبهشت 1398
18:26 18:26

رویکرد 70 درصدی مردم به کالاهای ایرانی

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران گفت:  در سال ۹۷ واحدهای تولیدی غیرفعال را شناسایی و برای آنها برنامه‌ای در خصوص رونق تولید خواهیم داشت.

سال گذشته حدود ۷۰ درصد مردم رویکرد استفاده از کالاهای ایرانی داشتند

به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سلام نو،  نعمت‌الله ترکی در پنجاهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امسال سعی کرده‌ایم محورهای رونق تولید استان را احصا کنیم و به سمت دانش‌بنیان کردن اقتصاد پیش برویم.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در سال ۹۷ که سال حمایت از کالای ایرانی بود، ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم رویکرد به کالاهای داخلی داشتند و خدماتی که تولیدکنندگان داخلی ارائه دادند، بهبود پیدا کرده بود.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه‌فعال در حوزه‌های مختلف بود.

ترکی بیان داشت: در سال ۹۷ واحدهای تولیدی غیرفعال را شناسایی و برای آنها برنامه‌ای در خصوص رونق تولید خواهیم داشت.

وی بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات تقویت صادرات کالا و مدیریت واردات است که جزو محورهای اصلی نیز محسوب می‌شود.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران اظهار داشت: ارتقای بهره‌وری و ترویج کالاهای داخلی و همین طور توسعه و حمایت از کالاهای دانش‌بنیان از دیگر اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و باید از همه ظرفیت‌ها برای واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

ترکی با اشاره به این‌که برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا از واردات کالاهایی که تولید داخلی است، جلوگیری شود، گفت: احیا،‌ بازسازی و به حداکثر رساندن بنگاه‌های اقتصادی ازجمله برنامه‌های ستاد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستگاه‌های اجرایی پروژه‌هایی از سال‌های قبل باقی مانده بود که تلاش می‌شود در سال جاری پروژه‌های باقیمانده به اتمام برسد.

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران اظهار داشت: ۳۰ پروژه توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید آغاز و تا پایان سال ۹۸ به اتمام برسد. هم‌اکنون پروژه‌ها نیز تعریف شده است.فارس

دیدگاه خود را بنویسید

icon news