اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 28 شهریور 1398
19 اردیبهشت 1398 19 اردیبهشت 1398
13:29 13:29

برجامی‌ها و نابرجامی‌های جدید به میدان آمدند

برخی آن را روی دیگر سکۀ برجام می‌دانند و بعضی جراحی بر روی آن. طیف مقابل اما روز شماری برای مرگ برجام را کلید زده حال آن که مقامات رسمی از خروج از برجام نگفته اند.


روزنامه های مشهور به گرایش اصلاح طلبی یا اعتدال گرایی در چارچوب برجام به این قضیه نگریسته و کوشیده اند این مفهوم را به مخاطب انتقال کنند که دو تصمیم جدید ایران (عبور از محدودیت ذخیره سازی و آب سنگین) استفاده از ظرفیت برجام یا روی دیگر این سکه است.

کما این که تیتر روزنامۀ سازندگی «آن روی سکۀ برجام» است و «ایران» هم نوشته: «روی دیگر برجام».روزنامۀ همشهری نیز در عنوانی مشابه «آن روی برجام» را بر پیشانی دارد.

صف آرایی برجامی‌ها و نابرجامی‌ها در انعکاس خبر تصمیم جدید هسته‌ایبرخی از روزنامه های حامی برجام هم از تعابیری چون «جرّاحی برجام» استفاده کرده اند (آفتاب یزد و دنیای اقتصاد) و روزنامۀ اعتماد نیز نوشته: شوک برجامی.

اما هر قدر روزنامه های مشهور به گرایش اصلاح طلبی یا اعتدال گرایی به برجام اشاره کرده و کوشیده اند توافق هسته ای را همچنان پابرجا نشان دهند ولو مانند «آرمان» آن را در اغما توصیف کنند یا این اتفاق را عمل جرّاحی بر روی آن بدانند منتقدان برجام از زاویه ای دیگر نگریسته و به مثابۀ « آغاز یک پایان» این تصمیم را انعکاس داده اند هر چند که بر صفحۀ نخست هیچ یک «آغاز یک پایان» ننشسته است.

از این طیف، روزنامۀ وطن امروز تیتر زده: بازگشت به اورانیوم.

روزنامۀ رسالت که روزگاری ارگان راست محافظه کار و حامی منافع بازار بود و اکنون به جبهۀ پایداری نزدیک شده از برجام با لفظ «نیم سوز» یاد کرده و در طرحی این معاهده را به صورت نیم سوخته تصویر کرده است.
فارغ از نگاه سیاسی اما بهترین بازی با لغت را روزنامۀ شهروند انجام داده با تیتر «ضرب 60». عدد 60 که همان دو ماه ضرب الاجل است و تلفظ آن معادل « شست» دست است.

متفاوت ترین تیتر و شاید تند ترین ازآن «فرهیختگان» است که 7 گام را برشمرده و آورده است:

گام اول: عبور از محدودیت/ گام دوم: تکمیل اراک/ گام سوم: از سر گیری غنی سازی 20 درصدی/ گام چهارم: زنجیره های مدرن ساتریفیوژ/ گام پنجم: پیش ران هسته ای/ گام ششم: خروج از پروتکل الحاقی/ گام هفتم: خروج از ان. پی.تی.

صف آرایی برجامی‌ها و نابرجامی‌ها در انعکاس خبر تصمیم جدید هسته‌ای

صفحۀ اولی که در ذهن مخاطب این پرسش را می نشاند که «گام هشتم چیست؟»

به جز روزنامه ها هفته نامۀ «امید جوان» نیز بر «اولتیماتوم در چارچوب برجام» تأکید ورزیده است.
روزنامۀ جام جم هم این تیتر را دارد: «مهلت به مباشران کدخدا».

واکنش «کیهان» اما با همه متفاوت است. نه تصویری از روحانی دارد نه نقل جمله ای از او و به بیانیه شورای عالی امنیت ملی پرداخته و نوعی تخفیف رییس جمهوری از شکل تنظیم زیر تیترها برمی آید:

«ایران به اروپا دو ماه مهلت داد/ عمل به تعهدات یا پایان برجام».

مهم ترین تفاوت روزنامه های اصلاح طلب با اعتدال‌گرا با اصول‌گرای میانه یا رادیکال این است که گروه اول بر «چارچوب برجام» تأکید دارند با این تفاوت که برخی آن روی سکۀ برجام می‌دانند و بعضی جراحی بر روی آن.

طیف مقابل اما روز شماری برای مرگ برجام را کلید زده است حال آن که مقامات ارشد سیاسی و امنیتی تا کنون از مرگ برجام یا خروج از برجام سخن نگفته اند.

اخبار مرتبط

icon news

نگرانی آلمان ازدست کشیدن ایران از تعهدات برجامی

وزیر امور خارجه آلمان ضمن دعوت از همه طرفین برجام به خویشتن‌داری، افزود: این که ایران...

مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران آمد

طبق برنامه اعلام شده تهران میزبان کرونل فروتا مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی...

۴ اقدام در جهت کاهش تعهدات برجامی بعنوان گام سوم انجام شد/تا خروج از NPT را در نظر گرفته بودیم

به گفته رییس جمهور امروز آغاز گام سوم ایران در کاهش تعهدات برجام خواهد بود و بهروز کم...

ظریف از تور آسیایی برگشت

محمد جواد ظریف که در تور آسیایی به سر می‌برد در آخرین سفرش به اندونزی رفت و دیشب به م...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news