اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

جمعه
جمعه 28 تیر 1398
21 اردیبهشت 1398 21 اردیبهشت 1398
16:15 16:15

واکنش عراقچی به موضوع اخراج افغان‌ها از ایران

معاون وزیرامورخارجه اظهار کرد از حرف‌های من در مورد افغان‌های مقیم ایران سوءبرداشت شده است.

عراقچی:  از صحبت‌هایم در مورد اتباع افغان، سوء برداشت شد

به گزارش سلام نو، معاون وزیرامورخارجه درخصوص صحبتهای جنجالی اخیرش درباره احتمال اخراج اتباع افغان از کشورگفت: این تعبیرکه اگرتحریم‌ها فشاور بیاورد مجبوریم باافغان‌ها خداحافظی کنیم، تعبیر بنده نیست وصحت ندارد./مهر


دیدگاه خود را بنویسید

icon news