اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398

اخبار مرتبط

ادامه تظاهرات جلیقه‌زردها در فرانسه در بیست و هفتیمن هفته متوالی

جلیقه‌زردهای فرانسه همچنان به اعتراضات خود علیه نظام سرمایه داری ادامه می دهند.

مصدومیت 54 خبرنگار در فرانسه

تارنمای گزارشگران بدون مرز از مصدومیت 54 خبرنگار رو فرانسه از آغاز اعتراض‌های جنبش جل...

اعتراض فرانسوی‌ها به هفته 26 ام رسید

جلیقه‌زردهای فرانسه برای بیست و ششمین هفته متوالی به خیابان‌های پاریس آمدند.

هشدار دوباره چشم پزشکان به خطرات استفاده از 'ال بی دی' در تظاهرات فرانسه

جلیقه زردها بار دیگر خیابان های فرانسه را قرق کردند.

دیدگاه خود را بنویسید