اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 26 آبان 1398
31 اردیبهشت 1398 31 اردیبهشت 1398
13:34 13:34

نویز پلاس/ قسمت بیست و هفتم : جنگ آب

جنگ آب واژه ای است که این روزها در محافل گوناگون بیشتر مطرح می شود. کافی است نگاهی گذرا به پدیده کم آبی در استانهای کشور  بیندازیم تا از عمق فاجعه آگاه باشیم. حمید حاجی پور در گفت و گو با نویزپلاس با اشاره به عوامل انسانی و طبیعی خشکسالی از بحران آب و تاثیرش بر آینده ایران گفته است. گفت و گوی کامل با این کارشناس را در ادامه ببینید.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news