اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

سه‌شنبه
سه‌شنبه 04 تیر 1398
03 دی 1397 03 دی 1397
09:40 09:40

دختران هلندی گم شده در جنگل

در حافظه ی دوربین صد عکس وجود داشت که بسیار مرموز و مبهم از اعماق جنگل های تاریک بود.تصاویر حاکی از این بود که بدن آن ها متلاشی شده اما پزشکی قانونی اعلام کرد که هیچ آسیب و صدمه ای به آن ها وارد نشده بود.

یکی از اتفاقات عجیب و مرموز که در سال ۲۰۱۴ رخ داد ناپدید شدن «لسان فرون» و «کریس کرمرز»دو خانم هلندی است که در جریان سفر آن ها به جنگل های پاناما برایشان به وجود آمد.

حادثه ی مفقود شدن  «لسان فرون» و «کریس کرمرز» همچنان حل نشده و سخنانی را در این سال ها به دنبال داشته است.

حکایت از آن جا شروع شد که این دو خانم هلندی برای گردش به جنگل های پاناما سفر کرده تا از طبیعت آن جا بهره ببرند اما پس از آن که به جنگل حوالی نزدیک اقامتشان می روند مفقود شده و هرگز باز نمی گردند.

پس از این اتفاق،آشنایان و دوستانشان به جستجوی آن ها می پردازند تا رد و نشانی از آن ها پیدا کنند اما هیچ گونه اثری بدست نمی آورند.

حدود یک سال از این اتفاق گذشت تا این که جستجوگران توانستند تلفن های همراه و دوربین های آن ها را پیدا کنند اما در این میان موضوعی که باعث شد شک و ظن های مرتبط با مرگ آن ها به یقین تبدیل شود عکس های موجود در دوربین های آن ها بود.عکس هایی که در ابتدای لیست ها وجود داشت عکس های روتین و روزمره ی «لسان فرون» و «کریس کرمرز» بود اما عکس های پس از آن که جزء عکس های انتهایی دوربین بود مربوط به هفته ی پس از ناپدید‌شدن این دو بود.

در حافظه ی دوربین صد عکس وجود داشت که بسیار مرموز و مبهم از اعماق جنگل های تاریک بود.تصاویر حاکی از این بود که بدن آن ها متلاشی شده اما پزشکی قانونی اعلام کرد که هیچ آسیب و صدمه ای به آن ها وارد نشده بود.

با وجود این اتفاقات مرموز و تصاویر مبهم هنوز در این سال ها کسی نتوانسته به اصل ماجرا و آن چه که برای این دو خانم هلندی رخ داده است،پی ببرد.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news