اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
19 خرداد 1398 19 خرداد 1398
16:54 16:54

برگزاری مجمع عمومی حزب اراده ملت در خردادماه

جلسه هیئت اجرایی حزب اراده ملت ایران  برگزار شد.

حزب اراده ملت ايران

به گزارش سلام نو، در این جلسه مقرر شد انتخابات مجمع عمومی شهرستان تهران در اواخر خرداد ماه برگزار شود.
در این جلسه اعضای حاضر بر فراهم آوردن شرایط حضور حداکثری اعضای شعبه تهران جهت برگزاری انتخابات تاکید کردند.
همچنین در ادامه گزارشی از عملکرد یک ساله تهران توسط هادی اخوان دبیر کمیته تشکیلات دفتر تهران ارائه شد./ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید

icon news