اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 02 آبان 1398
20 خرداد 1398 20 خرداد 1398
17:40 17:40

میرزایی‌نیکو: شخصا مسئول پیگیری پرونده هستم

قاسم میرزایی‌نیکو اظهار کرد: از آنجا که بنده عضو کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی نیز هستم قرار شد تا این پرونده را پیگیری کرده و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کنم.

آزادی مهدی حاجتی با وثیقه 200 میلیون تومانی

به گزارش سلام نو، قاسم میرزایی‌نیکو، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون بنده و خانم مافی موضوع پرونده مهدی حاجتی؛ عضو شورای شهر شیراز را بیان کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که بنده عضو کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی نیز هستم قرار شد تا این پرونده را پیگیری کرده و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کنم./ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید

icon news