اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 27 شهریور 1398
23 خرداد 1398 23 خرداد 1398
14:40 14:40

هنر رنگ ایتن/ رنگ شناسی در طراحی لباس

در طراحی لباس، موضوع رنگ شناسی بسیار حائز اهمیت است و فردی که قصد دارد وارد عرصه طراحی و لباس و فشن شود باید با مبانی رنگ شناسی آشنایی کافی داشته باشد تا بتواند طراحی های خاص و استانداردی داشته باشد.

هنگامی‌که افراد با رنگ شناسی آشنایی کافی داشته باشند می توانند با استفاده از ترکیب های زیبا استایل خاص و منحصربفردی را برای خود انتخاب کنند.

یکی از کتاب هایی که در زمینه مبانی رنگ شناسی باید مطالعه شود هنر رنگ ایتن است که این کتاب می تواند به افرادی که قصد حضور در عرصه هنر به ویژه هنرهای تجسمی و طراحی لباس را دارند بسیار کمک کند.

در این مطلب به بخشی از نکاتی که یوهانس ایتن در خصوص هنر رنگ بیان می کند، می پردازیم که می تواند به افراد در شناخت رنگ شناسی کمک کند.

دایره ی رنگ دوازده رنگه

برای آشنایی با دنیای رنگ، دایره ی دوازده رنگه را با سه رنگ اصلی زرد، قرمز و آبی درست می کنیم.

هر شخصی با دید معمولی می تواند قرمزی را که نه اثری از آبی و نه اثری از زرد دارد، و زردی را که نه اثری از سبز و نه اثر از قرمز دارد، و آبی ای را که نه اثری از سبز و نه اثری از قرمز دارد، تشخیص بدهد.

برای آزمایش هر رنگ، لازم است آن را در زمینه ی خاکستری خنثی مشاهده کنیم.

رنگ های اصلی باید با بیشترین دقت ممکن مشخص شوند. آن ها را به نحوی در یک مثلث قرار می دهیم که زرد در گوشه ی بالا و قرمز در گوشه ی پایین سمت راست و آبی در گوشه ی پایین سمت چپ قرار بگیرد.

این مثلث را در دایره ای محاط می کنیم. سپس شش ضلعی منتظمی را داخل دایره ترسیم می کنیم. در مثلث متساوی الساقینی که با دو ضلع مجاور یک شش ضلعی به وجود می آیند، رنگی را که که از مخلوط دو رنگ اصلی پدید می اید، قرار می دهیم. رنگی را که از مخلوط رنگ های ثانویه نیز خواهیم داشت:

زرد+قرمز=نارنجی

زرد+آبی=سبز

قرمز+آبی=بنفش

سه رنگ ثانویه باید با دقت زیاد ساخته شوند. این رنگ ها نباید به هیچ یک از رنگ های تشکیل دهنده خود متمایل باشند. دستیابی به رنگ های ثانویه با استفاده از شیوه ی مخلوط کردن کار ساده ای نیست. نارنجی نباید خیلی قرمز یا خیلی زرد باشد، بنفش نباید خیلی قرمز یا خیلی آبی شود، سبز هم نباید خیلی زرد یا خیلی آبی باشد.

حال با شعاع مناسب، دایره ی دیگری بیرون از دایره ی اول می کشیم و حلقه ی بین این دو دایره را به دوازده قسمت مساوی تقسیم می کنیم. در این خلقه، سه رنگ اصلی و ثانویه را در جاهای مناسب خود قرار می دهیم، به طوری که بین دو رنگ، یک قسمت خالی باقی بماند.

در این جاهای خالی رنگ های ثالث را قرار می دهیم. هریک از رنگ های ثالث، از مخلوط یک رنگ اصلی و یک رنگ ثانویه پدید می آید:

زرد+نارنجی= زرد- نارنجی

قرمز+نارنجی= قرمز- نارنجی

قرمز+بنفش= قرمز- بنفش

آبی+بنفش = آبی - بنفش

آبی+سبز =آبی- سبز

زرد+ سبز = زرد - سبز

بنابراین دایره ی رنگ منظم دوازده رنگه ای ایجاد کرده ایم که در آن هر رنگی جای قطعی خود را دارد.

در این دایره، ترتیب رنگ ها همان ترکیب رنگ های رنگین کمان و یا طیف طبیعی نور خورشید است.

نیوتن دایره ی رنگ پیوسته ای از این نوع را با اضافه کردن ارغوانی به طیف رنگ، در فاصله ی بین قرمز و بنفش به جود آورد. بنابراین دایره ی رنگ، طیفی است که به طور مصنوعی به آن چیزی افزوده شده است.

هریک از دوازده رنگ دایره ی رنگ، فضایی مساوی دارند و رنگ های مکمل در مقابل هم و بر روی قطر دایره قرار می گیرند.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news