اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 27 مهر 1398
27 خرداد 1398 27 خرداد 1398
15:54 15:54

لازم است نقشه واحد خطر در کشور تدوین شود

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر بلایا  تدوین  نقشه خطر در کشور را ضروری دانست.

خسارت سیل در بخش کوهپایه در شرق اصفهان

به گزارش سلام نو، دکتر محمد اسماعیل مطلق در سومین روز از نهمین کنگره بین‌المللی سلامت در حوادث و بلایا با موضوع "سیلاب غرب و جنوب غربی کشور در سال ۱۳۹۸"ضمن اشاره به مخاطرات بلایا در جهان، به مقایسه وقوع مخاطرات طبیعی در ایران با جهان پرداخت و گفت: در بین همه مخاطرات سیل از همه مهم‌تر است.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت در مدیریت کاهش خطر بلایا با اشاره به خسارات سیل اخیر و پیامدهای سلامتی، تلفات انسانی و خسارات مالی موارد آمادگی در برابر سیل و روش‌های پیشگیری و کاهش خطر و خسارات مربوطه را مورد تحلیل قرار داد.

مطلق، وجود سامانه یکپارچه بهداشت "سیب" را نقطه قوت وزارت بهداشت در سیل اخیر دانست و گفت: آمادگی به موقع نیروها، گزارش دهی مستمر، حمایت‌های وزیر بهداشت، برگزاری مستمر جلسات، اقدامات پیشگیرانه بیماری‌ها و محیط در این بحران از نقاط قوت و  همچنین تجهیزات ناکافی، تداخل وظایف سازمان‌ها در حین بحران، نبود زیرساخت مناسب، گزارش دهی آنلاین، پایین بودن درک خطر جامعه نسبت به مخاطرات موجود از نقاط ضعف بودند.

بنابر اعلام وبدا، وی گفت: به منظور ارتقای عملکرد مدیریت بحران به ویژه در وزارت بهداشت، تغییر در رویکرد نظام سلامت به رویکرد پیش فعال و تجهیز منابع هشدار و آموزش جامع به همه سطوح، تقویت زیرساخت‌های مدیریت خطر از جمله تدوین نقشه خطر، تصویب چارت تشکیلاتی دفتر مدیریت بلایا در وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و ایجاد یک سیستم اطلاع رسانی هماهنگ و منسجم و اصولی و نیز تجهیز منابع مورد نیاز در مواقع بحران باید مورد توجه قرار گیرد./ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید

icon news