اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 13 خرداد 1399
05 دی 1397 05 دی 1397
12:30 12:30

نویز پلاس/ قسمت یازده: قانون منع بکارگیری بازنشستگان (۱)

انتقال تجربه از مديران بازنشسته به مديران جوان بعنوان يك ابزار در جهت تسريع در رسيدن به اهداف سازمانی و مديريتی بايد جدی گرفته شود. در طول ٤٠سال بعد ازانقلاب ضعف عمده ای در پرورش مدير داشته ايم. مزايای اجرای قانون بازنشستگی اين است كه بسياری از افراد مسن را كه برايشان پست مهم نيست را آسوده خاطر می كند. هيچ قانونی نبايد بوی سياست بدهد چرا كه قانون مجموعه ای از بايدها و نبايدهاست.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news