اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

پنج‌شنبه 06 تیر 1398
06 دی 1397
16:17

فرود موفقیت آمیز اولین کاوشگر ارسال شده به مریخ

اینسایت، نخستین کاوشگر پرتاب شده به مریخ در ۶ سال گذشته است، که در ماه اردیبهشت از زمین راهی این سیاره شد. هدف از اعزام این کاوشگر بررسی اعماق مریخ و ارسال اطلاعاتی درباره ساختار درونی مریخ به زمین است تا دانشمندان بتوانند دانسته‌های خود درباره این سیاره سرخ و پیدایش منظومه شمسی را گسترش دهند. فرود اینسایت در یک دشت در نزدیکی خط استوای مریخ به مدت هفت دقیقه طول کشید.

دیدگاه خود را بنویسید