اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

چهارشنبه
چهارشنبه 26 تیر 1398
20 تیر 1398 20 تیر 1398
10:57 10:57

بررسی ریشه‌های رکود تورمی کشور در دهه 90 / قسمت چهارم

در این قسمت به دوره سوم؛ تحولات اقتصادی پس از بحران رکود تورمی در شهریور سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ می پردازد که توسط گروه تحلیلی باتاب کارا بررسی و ارزیابی شده است.

اخبار مرتبط

icon news

بررسی ریشه‌های رکود تورمی کشور در دهه 90 / قسمت سوم

رکود تورمی چیست؟ چگونه ایجاد می شود و راه های کنترل و حل این معضل اقتصادی چیست؟ پاسخ ...

بررسی ریشه‌های رکود تورمی کشور در دهه 90 / قسمت دوم

رکود تورمی و ریشه های ایجاد آن در دهه نود توسط گروه تحلیلی باتاب کارا در این ویدیو بر...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news