اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 27 مهر 1398
29 تیر 1398 29 تیر 1398
10:29 10:29
عبدالرضا داوری مدعی شد:

سکته مغزی حمید بقایی در زندان

عبدالرضا داوری فعال سیاسی نزدیک به احمدی نژاد در توییتر خود مدعی شده حمید بقایی در زندان دچار سکته مغزی شده است.

ادعای توئیتری عبدالرضا داوری: حمید بقایی سکته مغزی کرد

به گزارش سلام نو، عبدالرضا داوری از نزدیکان احمدی نژاد مدعی شد که حمید بقایی دچار سکته مغزی شده است.

اخبار مرتبط

icon news

بازگشت دوباره حمید بقایی به اوین

بقایی  پس از پایان مرخصی امروز دوباره به زندان اوین بازگشت.

بازگشت بقایی به اوین

معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد پس از پایان مرخصی  به اوین بازگشت.

بقایی و مشایی به مرخصی آمدند

 معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس دولت دهم از اوین به مرخصی آمدند.

دیدار نوروزی احمدی نژاد با دو یار زندانی!

احمدی نژاد با یاران خود اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی که از زندان به مرخصی نوروزی ...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news