اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

دوشنبه
دوشنبه 27 خرداد 1398
26 فروردین 1395 26 فروردین 1395
14:30 14:30

چهره خوانی با ابرو

ابروها ابزار قدرتمندی برای بیان احساسات و انتقال محسوب می شوند.ابروها را می توان به سه شکل ابتدایی تقسیم کرد:کمانی،صاف و هشتی.

چهره خوانی با ابرو

ابروها ابزار قدرتمندی برای بیان احساسات و انتقال محسوب می شوند.ابروها را می توان به سه شکل ابتدایی تقسیم کرد:کمانی،صاف و هشتی.

در این مطلب به برخی از مدل های ابرو و چهره خوانی از طریق آنها می پردازیم.

ابروی کمانی(یک خمیدگی ملایم در ابرو)

صاحب این ابرو،به ارتباط با مردم بسیار علاقه دارد.جهان را از طریق ارتباط با مردم می شناسد و درک می کند،اگر مسائل در قالب مثال های مشخص عنوان شوند،برای او ملموس تر است و به درک بهترش کمک می کنند.

او را نباید با انبوهی از توضیحات و اصطلاحات فنی بمباران کرد و در عوض،باید برایش مثال های کاربردی از زندگی روزمره زده شود.

ویژگی بارز آنها:مردم گرا

ابروی صاف(بدون خمیدگی یا زاویه)

در برخورد با مسائل،احتیاج به اطلاعات دقیق و جزئیات فنی دارد.بسیار منطقی است و قبل از باور کردن چیزی،باید تمام اطلاعات،با جزییات ممکن،در اختیارش قرار گیرد.

حقایق تلخ را بدون اینکه به احساسش اجازه دخالت دهد،تحلیل می کند و می پذیرد.

ویژگی بارز آنها:برخورد منطقی

ابروی هشتی(وجود یک زاویه یا شکستگی در وسط ابرو)

دوست دارد در هر موقعیتی که هست،نقش کلیدی و تصمیم گیرنده داشته باشد.فردی گرم و معاشرتی،با قابلیت های ریاست و رهبری فراوان است؛زیرا کمتر کسی پیدا می شود که بتواند در برابر حس ریاست چنین ابروانی مقاومت کند.

همیشه سعی می کند کار درست را انجام دهد و وجدان خود را همانند کودکی که تکلیفش را انجام داده،پاک نگه دارد.

این فرد به ندرت تمرکز فکری خود را ازدست می دهد.

ویژگی بارز آنها:دقیق و درستکار

نخی(به نازکی یک نخ)

نوع تفکر این فرد تک بعدی است و در هر زمان،فکر خود را فقط در یک زمینه متمرکز نگاه می دارد.

درمورد این که مردم درباره اش چگونه فکر می کنند،بسیار حساس است.ولی در حقیقت،آن قدر که او فکر می کند،مردم نسبت به وی حساس نیستند و بیشتر خود اوست که خویشتن را زیرذره بین می پندارد و زندگی را برای خود سخت کرده است.

ویژگی بارز آنها:دهن بین، اما متمرکز

دیدگاه خود را بنویسید

icon news