اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

دوشنبه
دوشنبه 27 خرداد 1398
26 فروردین 1395 26 فروردین 1395
14:30 14:30

رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان

وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجه به خدا و اطاعت دستور الهی و عمل به فرامین خدا.

رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان

وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجه به خدا و اطاعت دستور الهی و عمل به فرامین خدا.

مفهوم خوشبختی

خوشبختی عبارتست از آرامش،احساس سعادت و احساس امنیت .

جشن و اسراف و زیاده روی،کسی را خوشبخت نمی کند.مهریه و جهیزیه هم کسی را خوشبخت نمی کند.پایبندی به روش شرع است که انسان را خوشبخت و سعادتمند می کند.

همدیگر را بهشتی کنید

شوهرانی بودند که همسرانشان را بهشتی کردند،هدایت آن ها،دستگیری و کمک آن ها موجب شد که این زن ها بتوانند در راه خدا حرکت کنند.عکس آن را هم داشته ایم.زن هایی بوده اند که شوهران خود را اهل جهنم کرده اند و مردهایی هم بوده اند که زن های خود را جهنمی کرده اند.

می توانید با هم همکاری کنید،همدیگر را اهل بهشت کنید،همدیگر را سعادتمند کنید،همدیگر را در راه تحصیل علم،تحصیل کمال،پرهیزگاری،تقوی و ساده زیستی کمک کنید.

با هم همکاری کنید

با هم همکاری کنید،به هم کمک کنید خصوصا در امر دین.اگر می بینید طرف شما،شوهر یا زن شما کاهل نماز است،به نماز کم اهمیت می دهد،به راستگویی کم اهمیت می دهد،به مال مردم کم اهمیت می دهد،به شغل دولتی کم اهمیت می دهد،او را بیدار کنید،به او بگویید،به او بفهمانید و کمک کنید که خودش را اصلاح کند یا اگر می بینید که در امر محرم و نامحرم،در امر پاکی و نجسی،در امر حلال و حرام آدم بی اعتنا و بی مبالاتی است،به او توجه بدهید،او را آگاه کنید،کمک کنید که خوب شود.دروغگوست،غیبت کن است،به او تفهیم کنید،نه اینکه دعوا کنید،نه این که اوقات تلخی کنید،نه این که مثل یک منتقد بداخلاق بنشینید یک کناری هی نق بزنید.

مثل یک پرستار نه آقا بالاسر

وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجه به خدا و اطاعت دستور الهی و عمل به فرامین خدا .

زن و شوهر باید همدیگر را در این جهت حفظ کنند.اگر زن می بیند که شوهر او بی اعتنا به مسائل دینی است،او را با حکمت و اخلاق خوش و ظرافت و زیرکی زنانه،وادار به آمدن در راه خدا کند.

مرد هم اگر می بیند زنش بی اعتناست،او هم باید همین تکلیف را انجام دهد.این از کارهای اساسی زندگی است.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news