اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

سه‌شنبه
سه‌شنبه 28 خرداد 1398
26 فروردین 1395 26 فروردین 1395
14:30 14:30

اطلاعات علمی

زمین سیاره ای نسبتا آشنایی است،ولی هنوز اسرارآمیز است.پیشرفت دانش بشر با خود معرفت و آگاهی جدید،و بی خبری های جدید به همراه دارد.بی خبری هایی که قبلا تصورناپذیر بود.

اطلاعات علمی

زمین سیاره ای نسبتا آشنایی است،ولی هنوز اسرارآمیز است.پیشرفت دانش بشر با خود معرفت و آگاهی جدید،و بی خبری های جدید به همراه دارد.بی خبری هایی که قبلا تصورناپذیر بود.

فضای لایتناهی یعنی چه؟

به زمین،خورشید،سیاره ها و ستارگان واقع در فضا،و هر جسم آسمانی دیگری که برای ما شناخته شده باشد .

به علاوه ستارگان و سیارات و منظومه ها و اجرام دیگری،که در کائنات موجود است،ولی برای ما شناخته نیست،فضای لایتناهی گفته می شود.

فضای لایتناهی کیهان

به زمین،خورشید،سیاره ها و ستارگان واقع در فضا،و بالاخره هر جسم آسمانی دیگری،که برای ما شناخته شده باشد،کیهان می گوییم.

سال نوری چیست؟

در اندازه گیری های فضایی طبعا به واحدهای بزرگتر و بهتری نیاز است که واحد سال نوری یکی از آن هاست.

کهکشان یعنی چه؟

از اجتماع میلیاردها ستاره و منظومه،یک کهکشان به وجود می آید.دنیای کهکشان ها برای خودشان دنیای شگفت انگیزی می باشد.

دنیایی که در تمام کشورهای جهان گروه های علمی متعددی به بررسی آن ها مشغول هستند،و هر روزی که می گذرد،حقایق شگفت انگیزی درمورد آن ها کشف می کنند.

امروزه از آن ها عکسبرداری می کنند و عکس ها را با یکدیگر می سنجند.به علاوه کهکشان ها را از روی امواج الکترومغناطیسی که پخش می کنند،موردمطالعه قرار می دهند.

سحابی چیست؟

فضای میان ستارگان تهی نیست،از ابرهای بسیار گسترده ی غبار و گاز پوشیده شده است.

ابرهای واقع در فضا،که چندان شباهتی هم به ابرهای بارانی اطراف زمین ندارند،سحابی می گویند.اگر درون یک سحابی ستارگان پر نوری وجود داشته باشد،در آن صورت سحابی روشن و درخشان خواهد بود وگرنه سحابی های تاریک وجود خواهند داشت.

زمین سیاره ای اسرار آمیز

زمین سیاره ای نسبتا آشنایی است،ولی هنوز اسرارآمیز است.پیشرفت دانش بشر با خود معرفت و آگاهی جدید،و بی خبری های جدید به همراه دارد.بی خبری هایی که قبلا تصورناپذیر بود.

کره ی زمین سیاره ی متوسطی است.برجیس(مشتری) ۱۳۰۰ بار،زحل یا کیوان ۷۴۵ بار،نپتون ۷۵ بار،اورانوس ۳۱۸ بار بزرگتر،و سیاره های زهره،مریخ،پلوتون و عطارد یا تیر کوچکتر از سیاره ی زمین می باشند.

از زمین می توان با چشم غیر مسلح در نیمکره ی شمالی سه هزار ستاره را مشاهده کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news