اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 28 آبان 1398
04 مرداد 1398 04 مرداد 1398
08:05 08:05

سمنان محل دپوی زباله‌های مازندران

منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان 14 سال است که محل دپوی زباله‌های مازندران است.

حدود ۱۴ سال است که روزانه ۴۰۰ تن زباله بیمارستانی را از استان مازندران حمل می‌کنند و در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان به شیوه غیر اصولی دپو می‌کنند. این منطقه مرز استان سمنان با استان مازندران است. روزانه بیش از ۴۰۰ تن پسماند زباله های بیمارستانی و سایر دورریزهای خانگی، صنعتی و... زباله های بیمارستانی از شهرهای ساری، نکاء، قائمشهر و کیاسر در منطقه گویچاله، منطقه مرزی استان سمنان با استان مازندران دپو می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت در این مدت ۱۴ سال، ماهانه ۱۲ هزار تن و سالانه ۱۴۴ هزار تن زباله در این منطقه دپو شده و حدوداً ۲ میلیون تن زباله از مازندران به این منطقه حمل شده است.  این اقدام علیه محیط زیست در حالی انجام می‌شود که کسی اجازه نزدیک شدن به سایت دپوی زباله‌ها را ندارد و عاملان این اقدام مخرب محیط‌زیست نه‌تنها اجازه تهیه گزارش، فیلم و تصویر را به خبرنگاران نمی‌دهند؛ بلکه آن‌ها را نیز تهدید هم می‌کنند./ ایسنا

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های استان مازندران به شیوه غیر اصولی
در منطقه «گویچاله» روستای فولاد در محدوده شهرستان مهدیشهر استان سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

 • دپوی زباله‌های مازندران در سمنان

دیدگاه خود را بنویسید

icon news