اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 13 خرداد 1399
08 دی 1397 08 دی 1397
12:20 12:20

نویز پلاس/ قسمت دوازدهم: قانون منع بکارگیری بازنشستگان (۲)

طبق امار رسمی در حال حاضر ٤هزارو ٨٤٨نفراز جوانان دكترای تخصصی دارند . جوانگرايی ميتواند در همه زمينه ها مزيت های بسياری داشته باشد اما اگر اين موضوع بدون برنامه ريزی و سيستم مشخص انجام شود ممكن است هزينه های زيادی را برای كشور متحمل شود. متاسفانه ما در اين سالها مدير و جانشين پروری نكرده ايم.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news