اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 02 آبان 1398
09 دی 1397 09 دی 1397
16:50 16:50

نویز پلاس/ قسمت سیزدهم: آلودگی هوا، راهکارهای ناموفق مسئولین

آلودگی هوا رتبه پنجم را میان عوامل موثر در مرگ و میر به خود اختصاص داده عوارض ناشی از آن بخش عظیمی از تولید ملی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. این معضل سال‌هاست که گریبان شهرهای بزرگ ایران، به خصوص شهرهایی چون تهران، اصفهان و اراک را گرفته است و گاه کار را به تعطیلی این شهرها رسانده است. آرمین خطیب زاده، کارشناس مسائل محیط زیست، در گفت‌وگو با نویز پلاس به بررسی بحران آلودگی هوا در ایران و عوامل موثر بر آن پرداخته.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news