اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 30 بهمن 1398
29 مرداد 1398 29 مرداد 1398
00:31 00:31
مشاور محیط زیست شهرداری تهران:

کشتار ترحم آمیز سگ ها در همه جای دنیا هست +فیلم

مشاور محیط زیست شهرداری تهران درباره کشتار سگ ها در تهران اعلام کرد که این عمل در همه جای دنیا هست فقط باید ترحم آمیز صورت بگیرد که پیمانکار ما تخلفاتی در اجرا داشته است

فیلم | توضیحات مشاور محیط زیست شهرداری تهران در مورد ماجرای کشتار سگ ها

به گزارش سلام نو، مشاور محیط زیست شهرداری تهران در مورد ماجرای کشتار سگ ها اعلام کرد که موضوع مربوط به سال 96 بود اما با اینحال ما پیمانکار مربوطه را خلع کردیم. البته کشتار سگ ها در همه جای دنیا به شیوه مرگ ترحم آمیز وجود دارد

دریافت 11 MB

61263

دیدگاه خود را بنویسید

icon news