اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 29 آبان 1398
11 شهریور 1398 11 شهریور 1398
09:33 09:33

معرفی رئیس جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

عزت‌الله تقواییان که به عنوان دبیر کل مجمع دانش‌ آموختگان ایران فعالیت داشت برای سمت رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخاب شد.

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تغییر کرد

به گزارش سلام نو، عزت‌الله تقواییان، دبیر کل مجمع دانش‌آموختگان ایران، به ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخاب و آخرین جلسه این شورا به ریاست او برگزار شد.

انتخاب دبیر و اعضای کمیته‌های تخصصی سیاسی استان‌ها و پشتیبانی و هماهنگی جبهه اصلاحات از جمله دستور کار این شورا بوده است.

لازم به توضیح است که ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هر سه ماه یک بار تغییر می کند.

/ایلنا

دیدگاه خود را بنویسید

icon news