اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 28 مهر 1398
24 شهریور 1398 24 شهریور 1398
11:30 11:30

اعلام برنامه کامل نوزدهمین دوره لیگ برتر

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه کامل نوزدهمین دوره لیگ فصل ۹۹-۹۸ را با جزئیات منتشر کرد.

به گزارش سلام نو، کمیته مسابقات برنامه ۳۰ هفته  نوزدهمین دوره لیگ فصل ۹۹-۹۸ را اعلام کرد.


برای جلوگیری از فشردگی مسابقات در نیم فصل دوم، نیم فصل اول مسابقات تا هفته هفدهم ادامه دارد و تعطیلات نیم فصل بعد از هفته هفدهم خواهد بود

.
برنامه مسابقات از هفته هجدهم تا سی ام به دلیل اینکه هنوز قرعه کشی تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان مشخص نشده بدون ساعت اعلام شده است. بعد از تعیین برنامه مسابقات نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا ساعت مسابقات نیم فصل دوم اعلام خواهد شد

.

هفته پنجم


چهارشنبه ۳ مهر ۹۸

سایپا تهران– تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران


گل گهرسیرجان – صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


نفت مسجد سلیمان – شهر خودرو مشهد- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پارس جنوبی جم – نساجی مازندران - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی جم


پنجشنبه ۴ مهر ۹۸
پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
ماشین سازی تبریز – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
فولاد خوزستان – پیکان تهران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز
ذوب آهن اصفهان– استقلال تهران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

هفته ششم


پنجشنبه یازده مهر ۹۸

پیکان تهران – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهداء شهر قدس


شاهین شهرداری بوشهر – فولاد خوزستان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


جمعه ۱۲ مهر ۹۸

شهر خودرو مشهد– پرسپولیس - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز


نساجی مازندران– ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۷:۰۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان


صنعت نفت آبادان – سایپا تهران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه تختی آبادان


استقلال تهران– گل گهرسیرجان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران

هفته هفتم


دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸

نساجی مازندران – تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


ماشین سازی تبریز– فولادخوزستان - ساعت ۱۶- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


گل گهرسیرجان – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع ( سیرجان


سایپا تهران– استقلال تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس


ذوب آهن اصفهان– شهر خودرو مشهد- ساعت ۱۶:۵۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


نفت مسجد سلیمان – شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پارس جنوبی جم– صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی جم


پرسپولیس – پیکان تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی تهران

هفته هشتم


جمعه ۳ آبان ۹۸

ماشین سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


شهر خودرو مشهد– گل گهرسیرجان- ساعت ۱۶:۱۰- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد


فولاد مبارکه سپاهان– سایپا تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان


استقلال تهران– پارس جنوبی جم- ساعت ۱۹- ورزشگاه آزادی تهران


پیکان تهران– ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس


فولاد خوزستان – نساجی مازندران- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی  تبریز- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی آبادان


شاهین شهرداری بوشهر– پرسپولیس - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

هفتم نهم


چهارشنبه ۸ آبان ۹۸

نساجی مازندران– صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


پنجشنبه ۹ آبان ۹۸

تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز


نفت مسجد سلیمان – فولاد خوزستان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پرسپولیس – ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه آزادی تهران


پارس جنوبی جم – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی جم


جمعه ۱۰ آبان ۹۸

گل گهرسیرجان – پیکان تهران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه امام علی (ع ( سیرجان


سایپا تهران – شهر خودرومشهد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران


ذوب آهن اصفهان– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۸- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر

هفته دهم

دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸

استقلال تهران– صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه آزادی تهران


سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸

فولاد مبارکه سپاهان – تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان


فولادخوزستان – پرسپولیس - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


جمعه ۱۷ آبان ۹۸

پیکان تهران– سایپا تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس


ماشین سازی تبریز– ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


شهر خودرو مشهد – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


نفت مسجد سلیمان – نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


شاهین شهرداری بوشهر – گل گهرسیرجان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر

هفته یازدهم

پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸

گل گهرسیرجان – ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


سایپا تهران– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران


ذوب آهن  اصفهان– فولادخوزستان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


پارس جنوبی جم – پیکان تهران- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه تختی جم


جمعه اول آذر ۹۸

نساجی مازندران– استقلال تهران- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


تراکتورسازی تبریز – شهر خودرومشهد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز


پرسپولیس – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران


صنعت نفت آبادان – فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی آبادان

هفته دوازدهم

پنجشنبه ۷ آذر ۹۸

ماشین سازی تبریز– سایپا تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


نفت مسجد سلیمان – ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پرسپولیس – نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران


جمعه ۸ آذر ۹۸

پیکان تهران –تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس


شهر خودرومشهد – صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان


شاهین شهرداری بوشهر– پارس جنوبی جم - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


فولاد خوزستان – گل گهرسیرجان- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

هفته سیزدهم

چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸

سایپا تهران– فولادخوزستان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران


پارس جنوبی جم – ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم


پنجشنبه ۱۴ آذر ۹۸

تراکتورسازی تبریز– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز


گل گهرسیرجان – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


نساجی مازندران– فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


استقلال تهران– شهر خودرومشهد- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران


صنعت نفت آبادان – پیکان تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان


ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


هفته چهاردهم

دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸

ماشین سازی تبریز –تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز


فولاد خوزستان – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۵- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


شهر خودرو مشهد– فولاد مبارکه  سپاهان- ساعت۱۷- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


ذوب آهن اصفهان– نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


پیکان تهران – استقلال تهران - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس


سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸

شاهین شهرداری بوشهر– صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


نفت مسجد سلیمان – سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پرسپولیس – گل گهرسیرجان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه آزادی تهران

هفته پانزدهم

جمعه ۲۲ آذر ۹۸

نساجی مازندران – شهرخودرومشهد- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه یادگار امام تبریز


استقلال تهران– شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی تهران


پارس جنوبی جم– نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم


فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه نقش جهان اصفهان


شنبه ۲۳ آذر ۹۸

گل گهر سیرجان– ذوب آهن اصفهان- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


صنعت نفت آبادان – ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه تختی آبادان


سایپا تهران – پرسپولیس - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس

هفته شانزدهم

پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۸

پارس جنوبی جم- پرسپولیس - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه  تختی جم


نساجی مازندران- گل گهرسیرجان- ساعت ۱۵ - ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر


تراکتورسازی تبریز- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه  یادگار امام تبریز


سایپا تهران- ذوب آهن اصفهان - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه  پاس قوامین تهران


استقلال تهران- ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه  آزادی تهران


شهرخودرو مشهد- پیکان تهران- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  امام رضا(ع) مشهد


فولاد مبارکه سپاهان- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۶:۲۵- ورزشگاه  نقش جهان اصفهان


صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۴۰- ورزشگاه  تختی آبادان

هفته هفدهم

جمعه ۶ دی ۹۸

پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران


پیکان تهران- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس


ماشین سازی تبریز- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


نفت مسجد سلیمان- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


گل گهرسیرجان- سایپاتهران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


ذوب آهن اصفهان- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


شاهین شهرداری بوشهر- شهرخودرو مشهد - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه  شهید مهدوی بوشهر


فولادخوزستان- استقلال تهران- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز

هفته هجدهم


جمعه یازده بهمن ۹۸

پارس جنوبی جم- گل گهرسیرجان -  ورزشگاه تختی جم


فولاد مبارکه سپاهان- فولاد خوزستان - ورزشگاه نقش جهان اصفهان


نساجی مازندران- سایپا تهران - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه یادگار امام تبریز


پیکان تهران- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه شهداء شهر قدس


شنبه ۱۲ بهمن ۹۸

صنعت نفت آبادان- پرسپولیس - ورزشگاه تختی آبادان


یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸

شهر خودرومشهد- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


استقلال تهران- نفت مسجد سلیمان- ورزشگاه آزادی تهران

هفته نوزدهم

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸

نفت مسجد سلیمان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پنجشنبه ۱۷ بهمن ۹۸

پرسپولیس - استقلال تهران- ورزشگاه آزادی تهران


فولادخوزستان- شهر خودرو مشهد- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


جمعه ۱۸ بهمن ۹۸

سایپاتهران- پارس جنوبی جم- ورزشگاه پاس قوامین تهران


ماشین سازی تبریز- پیکان تهران- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


شاهین شهرداری بوشهر- نساجی مازندران - ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


گل گهرسیرجان- تراکتور سازی تبریز- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان

هفته بیستم

جمعه ۲ اسفند ۹۸

تراکتورسازی تبریز- سایپاتهران- ورزشگاه یادگار امام تبریز


صنعت نفت آبادان- گل گهرسیرجان- ورزشگاه تختی آبادان


شاهین شهرداری بوشهر- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


پیکان تهران- فولاد خوزستان- ورزشگاه شهداء شهر قدس


نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


شنبه ۳ اسفند ۹۸

استقلال تهران- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه آزادی تهران


شهر خودرومشهد- نفت مسجد سلیمان - ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


یکشنبه ۴ اسفند ۹۸

فولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس - ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته بیست و یکم


چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸

گل گهرسیرجان- استقلال تهران- ورزشگاه امام علی (ع)سیرجان


پنجشنبه ۸ اسفند ۹۸

ذوب آهن اصفهان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


نفت مسجد سلیمان- پیکان تهران- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پرسپولیس - شهر خودرو مشهد- ورزشگاه آزادی تهران


جمعه ۹ اسفند ۹۸

پارس جنوبی جم- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی جم


فولاد خوزستان- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


سایپا تهران- صنعت نفت آبادان - ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و دوم


جمعه ۱۶ اسفند ۹۸

تراکتورسازی تبریز- نساجی مازندران- ورزشگاه یادگار امام تبریز


شاهین شهرداری بوشهر- نفت مسجد سلیمان- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


فولادخوزستان- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


شنبه ۱۷ اسفند ۹۸

صنعت نفت آبادان- پارس جنوبی جم - ورزشگاه تختی آبادان


پیکان تهران- پرسپولیس - ورزشگاه شهداء شهر قدس


یکشنبه ۱۸ اسفند ۹۸

شهر خودرو مشهد- ذوب آهن اصفهان- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


استقلال تهران- سایپا تهران- ورزشگاه آزادی تهران


فولاد مبارکه سپاهان- گل گهرسیرجان- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته بیست و سوم


پنجشنبه ۲۲ اسفند ۹۸

نفت مسجد سلیمان- ماشین سازی تبریز- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پرسپولیس - شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه آزادی تهران


نساجی مازندران- فولاد خوزستان - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


جمعه ۲۳ اسفند ۹۸

تراکتورسازی  تبریز- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه یادگار امام تبریز


ذوب آهن اصفهان- پیکان تهران- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


پارس جنوبی جم- استقلال تهران- ورزشگاه تختی جم


گل گهرسیرجان- شهر خودرو مشهد - ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


سایپا تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و چهارم

دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

فولاد خوزستان- نفت مسجد سلیمان – ورزشگاه  شهداء فولاد اهواز


ماشین سازی تبریز- پرسپولیس – ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز


چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸

استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز ورزشگاه  آزادی تهران


شاهین شهرداری بوشهر- ذوب آهن اصفهان – ورزشگاه  شهید مهدوی بوشهر


پیکان تهران- گل گهرسیرجان ورزشگاه  شهداء شهر قدس


فولاد مبارکه سپاهان- پارس جنوبی جم – ورزشگاه  نقش جهان اصفهان


صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران – ورزشگاه  تختی آبادان


شهر خودرومشهد- سایپا تهران ورزشگاه  امام رضا(ع) مشهد

هفته بیست و پنجم


پنجشنبه ۱۴ فروردین ۹۹

تراکتور سازی تبریز- فولاد مبارکه سپاهان ورزشگاه یادگار امام تبریز


صنعت نفت آبادان- استقلال تهران– ورزشگاه تختی آبادان


پرسپولیس - فولادخوزستان– ورزشگاه آزادی تهران


پارس جنوبی جم- شهر خودرو مشهد– ورزشگاه تختی جم


جمعه ۱۵ فروردین ۹۹

ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز– ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


گل گهرسیرجان- شاهین شهرداری بوشهر– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


نساجی مازندران- نفت مسجد سلیمان ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


سایپا تهران- پیکان تهران– ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و ششم


جمعه ۲۲ فرودین  ۹۹

فولادخوزستان- ذوب آهن  اصفهان – ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


ماشین سازی تبریز- گل گهرسیرجان ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


شاهین شهرداری بوشهر- سایپا تهران ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


پیکان تهران- پارس جنوبی جم ورزشگاه تختی جم


شنبه ۲۳ فرودین ۹۹

شهر خودرومشهد- تراکتور سازی تبریز– ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد


استقلال تهران- نساجی مازندران– ورزشگاه آزادی تهران


نفت مسجد سلیمان- پرسپولیس– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


فولاد مبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان– ورزشگاه نقش جهان اصفهان


هفته بیست و هفتم


پنجشنبه ۲۸  فروردین ۹۹

استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان– ورزشگاه آزادی تهران


نساجی مازندران- پرسپولیس ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


صنعت نفت آبادان- شهر خودرومشهد ورزشگاه تختی آبادان


جمعه ۲۹ فروردین ۹۹

تراکتور سازی تبریز- پیکان تهران ورزشگاه یادگار امام تبریز


ذوب آهن اصفهان- نفت مسجد سلیمان ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


گل گهرسیرجان- فولاد خوزستان– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


پارس جنوبی جم- شاهین شهرداری بوشهر ورزشگاه تختی جم


سایپا تهران- ماشین سازی تبریز– ورزشگاه پاس قوامین تهران

هفته بیست و هشتم


جمعه ۵ اردیبهشت ۹۹

نفت مسجد سلیمان- گل گهرسیرجان– ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


فولادخوزستان- سایپا تهران– ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


ماشین سازی تبریز- پارس جنوبی جم ورزشگاه بنیان دیزل تبریز


پیکان تهران- صنعت نفت آبادان– ورزشگاه شهداء شهر قدس


شاهین شهرداری بوشهر- تراکتورسازی تبریز– ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹

فولاد مبارکه سپاهان- نساجی مازندران– ورزشگاه نقش جهان اصفهان


پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان– ورزشگاه آزادی تهران


شهر خودرومشهد- استقلال تهران– ورزشگاه امام رضا(ع ) مشهد

هفته بیست و نهم


پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۹

تراکتورسازی تبریز- ماشین سازی تبریز – ورزشگاه یادگار امام تبریز


نساجی تهران- ذوب آهن اصفهان–   ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر


استقلال تهران- پیکان تهران– ورزشگاه تهران


گل گهرسیرجان- پرسپولیس– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان


سایپا تهران- نفت مسجد سلیمان –ورزشگاه پاس قوامین تهران


صنعت نفت آبادان- شاهین شهرداری بوشهر- ورزشگاه تختی آبادان


فولاد مبارکه  سپاهان- شهر خودرو مشهد–ورزشگاه نقش جهان اصفهان


پارس جنوبی جم- فولاد خوزستان– ورزشگاه تختی جم

هفته سی ام


یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹

فولاد خوزستان- تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه شهداء فولاد اهواز


ذوب آهن اصفهان- گل گهر سیرجان- ورزشگاه فولاد شهر فولادشهر


شاهین شهرداری بوشهر- استقلال تهران- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


نفت مسجد سلیمان- پارس جنوبی جم- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


پیکان تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه شهداء شهر قدس


شهرخودرومشهد- نساجی مازندران- ورزشگاه امام رضا(ع ) مشهد


پرسپولیس - سایپا تهران - ورزشگاه آزادی تهران


ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

/ورزش سه

اخبار مرتبط

icon news

برایتون بدون جهانبخش باخت

برایتون در روزی که علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی خود را به همراه نداشت مقابل تیم آستون...

بازی پرسپولیس و پیکان بدون تماشاگر برگزار می‌شود

 سازمان لیگ فوتبال ایران با حکم کمیته انضباطی، بازی پرسپولیس و پیکان را بدون تماشاگر ...

برنامه بازی پرسپولیس تغییر کرد

سازمان لیگ فوتبال ایران به منظور بهتر برگزار شدن بازی های لیگ اعلام کرد زمان بازی چند...

سپیدرود رشت در تلاش برای رسیدن به لیگ برتر

سپیدرود رشت تلاش می‌کند با سرمربی باتجربه خود فصل بعد به لیگ برتر صعود کند.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news