اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 26 مهر 1398
29 شهریور 1398 29 شهریور 1398
08:45 08:45

اگر از صداوسیما شکایت کنید موظف به پخش جوابیه می‌شود

چنانچه در پخش برنامه‌ای از صدا و سیما اظهارات شخصی تحریف شود یا موضوعاتی خلاف واقع بیان شود در صورت شکایت و بررسی آن، فرصت دادن جوابیه برای آن وجود دارد.

چطور از صداوسیما زمانِ پاسخگویی بگیریم؟

به گزارش سلام نو، همزمان با درخواست تعدادی از اشخاص برای دریافت زمان پاسخگویی از سازمان صداوسیما، شورای نظارت بر این سازمان توضیحاتی در خصوص چگونگی و مراحل گرفتن زمان پاسخگویی از صداوسیما توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کرد.

قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ (چگونگی و مراحل گرفتن زمان پاسخگویی از صداوسیما توسط اشخاص حقیقی و حقوقی) به این شرح است:

ماده واحده ـ یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۲ به عنوان ماده (۳۰) افزوده می گردد و شماره ماده (۳۰) به ماده (۳۱) اصلاح می‌شود.

ماده ۳۰ـ چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد:

۱- مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صداوسیما در صورت قبول اعتراض، ظرف بیست و چهار ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

۲- در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صداوسیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افتراء، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر چهل و هشت ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی نفع را مشروط به آن که متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دو برابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر بیست و چهار ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش کند.

۳- شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.

۴- چنانچه سازمان صدا و سیما از اجراء مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد، بنا بر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را براساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بیست و چهار ساعت اجراء کند. در صورت عدم اجراء حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجراء حکم دادگاه محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا تحریف باشد پخش نماید، ذی نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره ۲ـ مصوبه مذکور مانع از پی‌گیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.

/ایرنا

اخبار مرتبط

icon news

پخش «فوق‌لیسانسه‌ها» در پاییز

رضا جودی درباره سریال تلویزیونی «فوق‌لیسانسه‌ها» کفت: فوق‌لیسانسه‌ها در شهرک همای تهر...

ثبت طرح عروسک‌های ایرانی در شورای نظارت

سرپرست دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی گفت: یکی از وظایف شورای نظارت بر اسباب‌با...

شکایت مهناز افشار و همسرش از فارس و کیهان

رامین یاسین، همسر مهناز افشار در توییتی نوشت که می‌خواهد از روزنامه کیهان و خبرگزاری ...

شکایت شجریان از صداو‌سیما به دادگاه تجدیدنظرارجاع شد

کیل مدافع محمدرضا شجریان گفت: شکایت شجریان از صداو‌سیما بخاطر پخش بدون مجوز آثارش ب...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news