اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 17 خرداد 1399
28 شهریور 1398 28 شهریور 1398
20:34 20:34

تایدخوری یک زندانی مطرح +فیلم

عضو زندانی شورای شهر تاید و صابون خورد تا از زندان بیرون برود!

فیلم | عضو شورای شهر در زندان تاید خورد!

به گزارش سلام نو، یکی از اعضای شورای شهر که در زندان به سر می‌برد، برای اینکه بتواند با افراد بیرون ارتباط برقرار کند تاید و صابون می‌خورد تا بتواند از زندان خارج شود.

دریافت 4 MB

دیدگاه خود را بنویسید

icon news