اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 22 مهر 1398
17 مهر 1398 17 مهر 1398
12:00 12:00

ارسال پرونده 137 مورد کشف حجاب داخل خودرو به مرجع قضایی

پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پایتخت د راجرای سامانه ناظر یک،  105 هزار و 398 پیامک کشف حجاب به مالکان خودرهای شخصی ارسال کرد و برای آنها کلاس های مشاوره و آموزش در خصوص بدحجابی تشکیل داد.

ارسال بیش از 105 هزار پیامک کشف حجاب در طرح ناظر یک

به گزارش سلام نو، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پایتخت در اجرای سامانه ناظر یک با عضوگیری از پرسنل متعهد و افراد مومن و مورد وثوق از نهادها و سازمان‌ها از ابتدای سال جاری در راستای برخورد با کشف حجاب در داخل خودروها 105 هزار و 398 پیامک کشف حجاب به مالکان خودرو ارسال کرده است.

اخذ تعهد و شرکت در کلاس آموزش و مشاوره در وهله اول 57 هزار و 941 مورد و توقیف خودرو در صورت تکرار تخلف و یا عدم مراجعه در مرحله اول 35 هزار و 544 مورد بوده است؛ همچنین 137 مورد به دلیل کشف حجاب بیش از دو بار تشکیل پرونده و به مرجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است پلیس ا طلاعات و امنیت عمومی پایتخت در روند جدید خود با تشکیل کلاس‌های مشاوره و آموزش به 9477 نفر در خصوص بدحجابی و 27 هزار و 499 مورد به دلیل کشف حجاب مشاوره و آموزش داده است. / فارس

اخبار مرتبط

icon news

کاهش 80 درصدی کشف حجاب داخل خودروها

سردار حسین رحیمی گفت: در حوزه امنیت اخلاقی شعار نمی دهیم. طرح هایی را که در این زمینه...

امروز ناجا در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی در عمل تنها است

فرمانده نیروی انتظامی افزود: بارها اعلام کرده ایم، خودرو حریم خصوصی نیست و کشف حجاب د...

سردار سلیمانی: اشخاصی که در ملاء عام کشف حجاب می‌کنند مجرم هستند

جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه کشف حجاب جرم محسوب می‌شود اضافه کرد: پلیس با این دس...

فرمانده ناجا: پلیس با متخلفان کشف حجاب در خودروها برخورد می‌کند

 فرمانده نیروی انتظامی افزود: کشف جچاب جرم است و با این افراد برخورد خواهیم کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news