اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 22 مهر 1398
17 مهر 1398 17 مهر 1398
12:40 12:40

۴۳.۵ درصد از بیکاران تحصیلات عالی دارند

از کل جمعیت بیکار ایران که حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر هستند، ۴۳.۵ درصد آنها تحصیلات عالی دارند و از 24 میلیون جمعیت شاغل، حدود ۲۴.۷ درصد تحصیلات عالی دارند.

بیکاری

از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بیکار در ایران بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فاراغ التحصیل عالی هستند.

به گزارش سلام نو، در حال حاضر از جمعیت فعال و در موقعیت کار ایران، حدود دومیلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیکار و در مقابل بیش از ۲۴ میلیون نفر دارای شغل هستند. نرخ بیکاری نیز کاهش داشته و به ۱۰.۵ درصد در تابستان رسیده است.

بررسی وضعیت افراد تحصیل کرده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری بین آنها به ۱۷.۲ درصد رسیده و حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار نفر از بیکاران را تشکیل می‌دهند.

با وجود اینکه از تعداد فارغ التحصیلان بیکار در تابستان امسال نسبت به سال گذشته حدود ۵۵ هزار و ۷۷۰ نفر کم شده است، اما سهم بالایی بین بیکاران دارند.

این در حالی است که سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل عالی از کل بیکاران حدود ۴۳.۵ درصد است که نسبت به سال قبل که ۳۹.۵ درصد بود افزایش داشته است.

از بین تحصیل کرده‌های بیکار ۶۰۰ هزار نفر مرد و ۶۶۷ هزار نفر زن هستند که از از دو گروه کاسته شده است.

اما در بین جمعیت شاغل ایران که به ۲۴ میلیون نفر می‌رسد حدود ۲۴.۷ درصد فارغ التحصیل عالی هستند، از بین مردان شاغل  ۲۱.۲ درصد و زنان ۴۰.۵ درصد دارای تحصیلات هستند./ ایسنا

اخبار مرتبط

icon news

آماری جالب از جوانانی که نه کار می‌کنند نه درس می‌خوانند

طبق آمار ۳۰درصد از جوانانی که در رنج سنی ۱۵تا ۲۴ سال هستند اغلب بیکارند و بخاطر اینکه...

تغییر مهم در گزارش اشتغال و بیکاری/حداقل سن نیروی کار 15 سال شد

 مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود یک تغییر مهم ایجاد کرده بود، و حداقل سن نیروی کار ...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news