اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 14 تیر 1399
20 مهر 1398 20 مهر 1398
17:05 17:05

تاکید قائم مقام جبهه ایستادگی بر ائتلاف با اصولگرایان

کرم رضا پیریایی قائم مقام جبهه ایستادگی جزییاتی از جلسه اخیر این حزب و برنامه‌های پیش رو برای انتخابات بیان کرد.

کرم رضا پیریایی سخنگو و قائم مقام جبهه ایستادگی اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای‌عالی جبهه ایستادگی که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد به کمیته استان‌ها و ستاد انتخابات توصیه کردیم ضمن حفظ و توسعه توان تشکیلاتی در انتخابات پیش رو هماهنگی حداکثری با شورای ائتلاف اصولگرایان را داشته باشند.

قائم مقام جبهه ایستادگی در گریزی دیگر به بررسی وضعیت کلی شورای ائتلاف اصولگرایان پرداخت و سپس به کمیته استان‌ها و ستاد انتخابات توصیه کرد هماهنگی حداکثری با شورای ائتلاف اصولگرایان را داشته باشند.

همچنین عبدالحسین روح الامین ، دبیر کل جبهه گزارشی از همایش فصلی خانه احزاب ارائه کرد و از حضور اعضای جبهه در همایش تقدیر و تشکر شد.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بررسی وضعیت گزینه‌های پیشنهادی برای کمیته بانوان جبهه پرداختند و رئیس کمیته بانوان منصوب شد.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news