اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 22 آبان 1398
13 آبان 1398 13 آبان 1398
08:06 08:06

زلزله خلیج فارس را لرزاند

صبح امروز 2 زمین لرزه به بزرگی 4.4 و 4.5 ریشتر در عمق 10 کبلومتری زمین خلیج فارس را لرزاند.

وقوع دو زمین‌لرزه در خلیج فارس

دو زمین لرزه به بزرگی ۴.۴ و ۴.۵ ریشتر خلیج فارس حوالی جزیره ابوموسی را لرزاند.

به گزارش سلام نو، دو زمین‌لرزه‌ به بزرگی ۴.۵ و ۴.۴ در مقیاس ریشتر مرز خلیج فارس و خلیج فارس  - حوالی جزیره ابوموسی(هرمزگان) را در ساعت ۳:۴۸ و ۴:۱۵ بامداد امروز لرزاند.

این دو‌ زمین‌لرزه‌ ۱۰ کیلومتری زمین بود./ ایلنا

اخبار مرتبط

icon news

وقوع زمین لرزه 4.1 ریشتری در استان فارس

زمین لرزه ای به بزرگی به بزرگی 4.1 ریشتر استان فارس - حوالی خانه زنیان را لرزاند.

بجنورد لرزید

  مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران از وقوع دو زمین لرزه به بزرگی 3و 4 دهم ریشتر در بجنور...

زلزله هرمزگان را لرزاند

زمین لرزه ای به قدرت 4 ریشتری در عمق 11 کیلومتری زمین در ساعت 9 و 30 دقیقه کوخرد استا...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news