اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 25 تیر 1399
19 آبان 1398 19 آبان 1398
17:56 17:56

محکومیت مدیر مسئول روزنامه آسیا تایید شد

مدیر مسئول روزنامه اقتصادی آسیا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت قریب به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

مدیر مسئول روزنامه اقتصادی آسیا مجرم شناخته شد

به گزارش سلام نو، احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهار کرد: مدیر مسئول روزنامه اقتصادی آسیا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت قریب به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

وی ادامه داد: مدیر مسئول هفته نامه نبض بازار با دو اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

گفتنی است: به این پرونده های مطبوعاتی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد./ ایلنا

دیدگاه خود را بنویسید

icon news