اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 10 خرداد 1399
15 دی 1397 15 دی 1397
15:00 15:00

نویز پلاس/ قسمت چهاردهم: قانون منع بکارگیری بازنشستگان (3)

پورموذن کارشناس حوزه ی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش: تصویب یک قانون جهت منع بکارگیری بازنشستگان در سال 1386 انجام شد ولی به دلیل استثناءها و تبصره ها قانون به صورت غیرقابل اجرا ماند در نهایت در جلسه علنی 2مرداد 97 با حضور 231نماینده تصویب شد . در حال حاضر 1970مدیر بازنشسته در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند که با اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برکنار خواهند شد. لذا این یعنی یک فرصت در کنار جوان گرایی و تزریق نیروی جوان در راه شکوفایی و پویایی . مطابق آمار به دست آمده سن وزرای انتخابی رفته رفته تا به امروز رو به افزایش بوده است این نشان از عدم برنامه ریزی جهت استفاده از جوانان نخبه ی کشور است که چه بسا اگر چنین نبود از مهاجرت نخبگان به سایر کشورها جلوگیری میشد.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news