اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 01 بهمن 1398
14 آذر 1398 14 آذر 1398
23:06 23:06

دختر کوچولویی که بهروز وثوقی را در افق محو کرد! +فیلم

این دختر کوچک دیالوگهای فیلم گوزنها را که چندین نسل با او فاصله دارد از حفظ می خواند. دالوگهایی که توسط بهروز وثوقی گفته شده است.

فیلم | اجرای دیالوگ سخت بهروز وثوقی درگوزن‌ها توسط این دختر کوچولو

دیدگاه خود را بنویسید

icon news