اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 01 بهمن 1398
17 آذر 1398 17 آذر 1398
11:53 11:53

سوره انبیاء با ترجمه فارسی و فضیلت های آن

 سوره انبیاء دارای ۱۱۲ آیه و ۱۱۱۷ کلمه می باشد. هفتاد و سومین سوره ای است که به پیامبر اکرم نازل شده است و محل نزول آن مکه مکرمه می باشد. معنی انبیاء جمع نبی و به معنی پیامبران است این سوره به دلیل داشتن داستان هایی از اکثر پیامبران متمایز از دیگر سوره ها می باشد زیرا نام ۲۵ پیامبر در کل قرآن آمده است که ۱۶ نام پیامبر در سوره انبیاء ذکر شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news