اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
پنج‌شنبه
پنج‌شنبه 01 اسفند 1398
26 آذر 1398 26 آذر 1398
14:10 14:10

راه های رسیدن به موفقیت چیست؟

منشأ تمام پیروزی ها در دست خود ماست. انسانی که هدف و برنامه داشته باشد قطعا در زندگی پیروز خواهد شد و با شکست ها و ناامیدی ها مبارزه می کند. پس بیایید با هم راه های رسیدن به اهداف خوب را بررسی کنیم.

اخبار مرتبط

icon news

رمز موفقیت بعضی کودکان در فلاکت و بدبختی شدید چیست؟

یک مطالعه جدید به بررسی عواملی که می تواند عملکرد اجرایی کودکان پیش دبستانی مناطق بسی...

چگونه می توان اهداف کوتاه مدت را برای یک زندگی موفق تنظیم کرد؟

تغییر، با امید به آنچه در زندگی ممکن است، آغاز می شود. امید منجر به احساس انتظار برای...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news