اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 07 اسفند 1398
23 دی 1398 23 دی 1398
23:27 23:27

مجری شبکه افق: بی اعتقادها جمع کنید از ایران بروید! +فیلم

مجری شبکه افق صداوسیما گفت: اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود. برود آنجایی که آن رفاه و آن مدل زندگی وجود دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news