20 دی 1397
22:01
مهاجری:

میرزاآقاسی‌های امروز هر امیر کبری را به استخر فرح تهدید می‌کنند

یک تحلیل‌گر اصولگرا در متنی نوشت: یکصدوشصت وهفت سال پیش در چنین روزی میرزاتقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان به دیار باقی فرستاده شد.

مهاجری: میرزاآقاسی‌های روزگار ما هرکسی را بخواهد جای امیرکبیر باشد به استخر فرح تهدید می‌کنند

محمد مهاجری در صفحه اینستاگرام خود نوشت:قاتل واقعی امیرکبیر، امثال حاج میرزاآقاسی‌اند. میرزاآقاسی‌های روزگار ما لباس وکالت مجلس و دکترینال و دلواپسی به تن کرده‌اند. اگر سفارت روس و انگلیس می‌زدند و میرزاآقاسی می‌رقصید، امروزه با پیشرفت پروسه نفوذ، میرزاآقاسی های امروز نزده می‌رقصند.

به گزارش سلام نو، متن این پیام به شرح زیر است:

یکصدوشصت وهفت سال پیش در چنین روزی میرزاتقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان به دیار باقی فرستاده شد.

یکصدوشصت وهفت سال پیش در چنین روزی میرزاتقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان به دیار باقی فرستاده شد.


از آن هنگام تا کنون همه در حسرت یک امیرکبیر دیگریم اما از خودمان نمی پرسیم چرا او دیگر تکرار نمی شود؟


پاسخش ساده است.قاتل واقعی امیرکبیر، امثال حاج میرزاآقاسی اند که سر در آخور بیگانه داشتند و به خواسته آنها هر روز برای امیرکبیر بازی در میاوردند.
میرزاآقاسی های روزگار ما لباس وکالت مجلس و دکترینال و دلواپسی به تن کرده اند. اگر سفارت روس و انگلیس می زدند و میرزاآقاسی می رقصید، امروزه با پیشرفت پروسه نفوذ، میرزاآقاسی های امروز نزده می رقصند.


اگر میرزاآقاسی ، امیرکبیر را روانه حمام فین کرد،میرزاآقاسی های امروز،هرکسی را که بخواهد پا جای پای امیرکبیر بگذارد به استخر فرح تهدیدش می کنند.

مگر کسی کله اش بوی قرمه سبزی بدهد که بخواهد در حمام فین جدید(استخر فرح) جان بدهد.

2929

دیدگاه خود را بنویسید