اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 30 بهمن 1398
02 بهمن 1398 02 بهمن 1398
20:28 20:28

مالیات خروج یا عوارض خروج از مسافران گرفته می شود؟

سازمان امور مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرز، وجوهی را به عنوان مالیات دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

فیلم | توضیح معاون سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات از مسافران!

دیدگاه خود را بنویسید

icon news