اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 07 اسفند 1398
03 بهمن 1398 03 بهمن 1398
19:58 19:58

ماجرای ذرت‌های آلوده چیست؟

وزیر اقتصاد در مصاحبه ای ضمن تشکر از گمرک به مردم اطلاع داد که ذرت های آلوده هنوز وارد بازار نشده و پشت گمرک مانده است.

فیلم | ذرت‌های آلوده وارد کشور شدند؟

دیدگاه خود را بنویسید

icon news