اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 18 فروردین 1399
09 اسفند 1398 09 اسفند 1398
13:15 13:15

فردوسی‌پور به جنگ کرونا می رود + فیلم

عادل فردوسی پور گزارشگر با سابقه تلویزیون در آیتمی ویژه در برنامه فوتبال 120 به بررسی و مقابله با ویروس کرونا پرداخته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

این بخش‌هایی از آیتم کرونا را شکست می دهیم برنامه فوتبال ۱۲۰ جمعه شب است، بخش هایی درباره شناخت بیماری و راه‌های مقابله و پیشگیری از آن.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news