اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
شنبه
شنبه 16 فروردین 1399
01 فروردین 1399 01 فروردین 1399
11:30 11:30

آیا تاریکی ترسناک است؟

هنگامی که در مکان تاریکی هستیم و نوری را مشاهده نمی کنیم، احساس ترس و خطر می کنیم زیرا اطلاعاتی که در اثر تصویر به مغز می رسند، کم می شوند و این امکان را به مغز می دهند که رویا پردازی کند. به همین خاطر شرایطی ایجاد می کند که گوش قادر به شنیدن آن ها نیست و چشم توانایی دیدن آن ها را ندارد.

اخبار مرتبط

icon news

ترس از تاریکی و روش های مقابله با آن

متاسفانه برخی از افراد بنا به دلایل مختلف از تاریکی و شب احساس ترس دارند و به گونه ای...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news