اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 11 فروردین 1399
01 فروردین 1399 01 فروردین 1399
20:25 20:25

نرخ تورم سال 98 اعلام شد

طبق اعلام  مرکز آمار ایران تورم سالانه در اسفند98 به ۳۴.۸ درصد رسید و روند کاهشی داشته است.

تورم پارسال ۳۴.۸ درصد اعلام شد

به گزارش سلام نو، نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٣,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٥.١ واحد درصدی به ١٤.٦ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ١.٨ واحد درصدی به ٢٥.٧ درصد رسیده است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ١٣٩٨ به 22 درصد رسید به این معنا که خانوارهای کشور به طور میانگین 22 درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٣,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٥.١ واحد درصدی به ١٤.٦ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ١.٨ واحد درصدی به ٢٥.٧ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٢,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.٩ واحد درصد کاهش داشته. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢١.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٨ به ١,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٩ درصد و ١.٣ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٤ درصد است که نسبت به ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته که این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است؛ نرخ تورم سالانه اسفند 98  برای خانوارهای کشور به ٣٤,٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٣٤,٤ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.

این نرخ، برای خانوارهای روستایی ٣٧.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایرن، پژوهشکده مرکز آمار نیز 25 اسفند 98 در گزارش تحلیلی خود، روند نرخ تورم در سه ماهه اول سال آینده را کاهشی پیش بینی کرده بود.

/ایرنا

اخبار مرتبط

icon news

نرخ تورم واقعی اسفند ۹۸ اعلام شد

مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم سالانه در اسفند 98برای خانوارهای کشور ۳۴.۸ درصد بوده است...

کدام استان کمترن نرخ تورم را دارد؟

براساس اعلام مرکزآمار، استان اردبیل با ٠.٥ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را در کشور دار...

نرخ تورم بهمن ماه اعلام شد

 مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه بهمن ٩٨ را 37 درصد اعلام کرد که نسبت به همین اطلاع ...

نرخ تورم خوراکی در دی ماه اعلام شد

 نرخ تورم سالیانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه ۵۲.۴ درصد شد و تورم ماهیانه  نسبت...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news