اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 19 فروردین 1399
03 فروردین 1399 03 فروردین 1399
22:20 22:20

گوریه شوشتر لرزید

گوریه شوشتر در استان خوزستان ساعتی پیش با زلزله 4 ریشتری لرزید. این زلزله در عمق ده کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.

گوریه شوشتر لرزید

اهواز ـ گوریه در استان خوزستان با زلزله‌ای به قدرت چهار ریشتر لرزید.

به گزارش مهر، ساعت ۲۲:۰۱ امروز شهر گوریه در شهرستان شوشتر با زلزله‌ای به قدرت چهار ریشتر به شدت لرزید.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۸.۷۶، عرض جغرافیایی: ۳۱.۹۶ و عمق ۱۰ کیلومتر به وقوع پیوست.

زمین لرزه مذکور در ۱۱ کیلومتری گوریه (خوزستان)، ۱۳ کیلومتری شوشتر (خوزستان)، ۳۲ کیلومتری گتوند (خوزستان)، ۷۱ کیلومتری اهواز و ۱۷۴ کیلومتری خرم آباد به وقوع پیوست.

اخبار مرتبط

icon news

زلزله قصرشیرین را لرزاند

زمین لرزه‌ ای به بزرگی 4.1 ریشتر در ساعت  12:26:34 قصرشیرین کرمانشاه را لرزاند.

زلزله اصفهان را لرزاند

زلزله ای به بزرگی 4.3 در استان اصفهان - حوالی فرخی را لرزاند. فرخی از شرق به شهر خور ...

کرمان لرزید

 زلزله ای به بزرگی 3.7 ریشتر «شهداد» کرمان را لرزاند.

خوزستان لرزید

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۳ در مقیاس ریشتر خوزستان را لرزاند.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news