24 دی 1397
18:30

منطقه امن از نظر ظریف چیست؟

ظریف اظهار کرد: منطقه امن و قوی آن است که یک کشور، پیشرفت و توسعه در کشور همسایه را پیشرفت و توسعه خود بداند.

به گزارش ایرنا، ظریف در این همایش که صدها شرکت ایرانی و عراقی و شش وزیر عراقی حضور دارند، گفت: از نظر جمهوری اسلامی ایران، منطقه امن و قوی منطقه ای است که یک کشور، امنیت خود را جدای از تعریف امنیت همسایگان جدا نداند.

وی گفت: منطقه امن و قوی آن است که یک کشور، پیشرفت و توسعه در کشور همسایه را پیشرفت و توسعه خود بداند.


وی در بخش دیگری از سخنانش آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای لغو روادید میان دو کشور، ایجاد شهرک های صنعتی مشترک در گذرگاه های مرز پنجگانه میان دو کشور و هر گونه اقدام لازم دیگر برای تسهیل همکاری و تعامل تجاری، اقتصادی و صنعتی میان فعالان دو کشور اعلام کرد.


/ایرنادیدگاه خود را بنویسید