اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 09 خرداد 1399
23 فروردین 1399 23 فروردین 1399
22:50 22:50

برنامه‌های درسی فردا از شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد

شبکه‌های آموزش و چهار جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه 24 فروردین ماه 99 را اعلام کردند.

برنامه‌های درسی یکشنبه ( 24 فروردین ) شبکه‌های آموزش و چهار

به گزارش سلام نو، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه 24  فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس کاروفناوری پایه ٩

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی  پایه۸

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس علوم تجربی  پایه ٧

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس عربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت۷:۴۵ تا۸ آموزش درس تربیت بدنی

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی وریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی ونگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی ونگارش پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی وتفکر پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمامی رشته ها

ساعت١۵ درس دین وزندگی١ پایه١٠ رشته تجربی و ریاضی

ساعت۱۵:٣٠ درس حسابان۱ پایه١١ریاضی فیزیک

ساعت۱۶ درس زیست شناسی۲ پایه١١  رشته تجربی

ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی

ساعت ١٧ درس فارسی۳ پایه١٢تمامی رشته ها

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس نگارش ۳پایه١٢تمامی رشته ها

شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸تا۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم  رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته  ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی زبان قرآن ۱  پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩:٣۵تا۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و  علوم انسانی

ساعت۱٠:٢۵ تا١٠:۴۵درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها - پایه۱۲ رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری - پایه١١ رشته صنایع چوب  -شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش

ساعت١١:٣۵ تا١٢درس دامنه و فضای میزبانی  وب -  پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش آموزش داده خواهد شد.

/ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید

icon news