اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران

جمعه 03 خرداد 1398
14 آذر 1397
00:00

نویز پلاس/ قسمت سوم: نرخ ارز(۱)

اثار نوسانات نرخ ارز از افزايش نرخ ارز بيشتر است اين نوسانات به دليل اينكه برنامه ريزی های مصرف كنندگان و توليد كنندگان را برهم ميزند و در نهايت باعث ميشود كه اقتصاد كشور متحمل ضررهاي فراوانی شود. البته افزايش نرخ ارز هم تاثيرات مثبت دارد و هم منفی. تاثير مثبتش آنجاست كه توليد كننده ميتواند كالاهاي خودرا با قيمت بسيار مناسبي به خارج از كشور صادر كند و در همين راستا با گرانتر شدن ارز واردات نيز كم خواهد شد و اين خود ميتواند فرصتی باشد تا توليدكنندگان حجم توليدات خود را بالا ببرند ولی نبايد در اين ميان از اثرات منفی افزايش نرخ ارز غافل شويم لذا در چنين شرايطي مواد اوليه، تجهيزات و كالاهاي واسطه ای كه از خارج از كشور وارد ميشود گران شده و همين موضوع برروی قيمت تمام شده كالاها تاثير خواهد گذاشت. در چنين بازاری تنها كسانی ضرر خواهند كرد كه حقی ثابت دريافت ميكنند و لازم است سياست هاي جبراني از جانب دولت براي افزايش قدرت خريد مردم صورت بگيرد. در شرايط فعلی نبايد از تاثير نوسانات قيمت ارز برروی بازار بورس غافل شويم زيرا ارزش و دارايی های شركت هايی كه در بورس هستند روز به روز افزايش پيدا ميكنند.

دیدگاه خود را بنویسید